Vår kunskap

5 tips för hållbart ledarskap

För att du som ledare ska överleva över tid:

1. Ha ett tillitsfullt ledarskap för att bygga trygghet och tillit.

2. Lär dig att släppa taget om dem du leder, så att de kan utveckla sitt självledarskap.

3. Skapa riktning genom att visa långt fram varför finns vi, resonera kring det, bli besjälad av det. Visa: det här är anledningen till att jag valt mitt jobb.

4. Aktivera dem jag leder till förändring och utveckling och belöna dem utifrån dessa perspektiv.

5. Om du inte pratar om det du ska förändra så kommer inget att hända. Du måste berätta både för dig själv och för andra.

Ledarskap är när andra vill bli ledda av dig

Gå före och visa i handling vad du menar.

Team kan uträtta mer tillsammans

När alla förstår riktning och mål.

Agera medvetet & hållbart

Förändringar pågår och initieras konstant.

Ledarskap

…är att få andra att vilja bli ledda av mig. Uppgiften som ledare är att bygga mina medarbetare, utveckla deras förmåga att leda sig själva och hitta sin egen drivkraft. Det är så jag maximerar mitt mandats möjligheter att skapa resultat.

Jag som chef och ledare måste kunna gå in i min roll, och vara tydlig med det. Då kan jag skapa ett bra samspel med dem jag leder. Då blir jag också tydlig för medarbetaren. Som ledare behöver jag gå före och visa i handling vad jag menar. Det blir tydligt genom att jag är i kontinuerlig dialog med dem jag leder.

Team & grupp

Effektiva team uträttar mer än varje medarbetare för sig. De är trygga i sina roller och med varandra. De kan använda all sin kraft för att nå uppsatta mål. När alla känner till vart vi ska och förstår det långsiktiga målet, samt vilka förväntningar som finns, är det enklare att navigera.

Men ibland går grupper vilse. Det kan bero på att ramarna är otydliga, friheten är stor, att ad hoc-ledarskap finns, eller att man inte har pratat ihop sig kring mål och uppdrag. Det kan även handla om gränslöshet i ledarskapet.

Förändring

…pågår och initieras hela tiden. Folk bränner ut sig och det blir osämja. Man hör om ”förändringströtthet”. Vi vill medvetandegöra människor, både chefer och medarbetare, så att de kan prioritera bland alla pågående förändringar och agera medvetet och hållbart.

Det är vanligt att chefer börjar verkställa direkt när en förändring initieras, utan att stanna upp och tänka ”Hur förhåller sig det här till allt det andra som sker i organisationen”?

När en förändring ska implementeras finns det alltid två perspektiv att ha i fokus. Dels de som initierar och ska driva förändringsarbetet och de som påverkas och drabbas av förändringsinitiativet och förändringsarbetet.