Om Styrup

Styrup finns till för att göra chefer medvetna och närvarande så att de är rustade för att kunna fungera i en ständigt föränderlig värld. Vi vill att människor ska stå pall i det tryck som organisationer ställs inför i dag.

Styrup bygger robusthet

Vad vi gör

Styrup bygger robusthet. Vi bygger robusta människor, team och organisationer. Det handlar om att få tillgång till den kraft som finns, som leder till smartare arbetssätt och större effektivitet.

Styrup erbjuder tjänster inom chefs- och ledarutveckling, grupp- och teamutveckling och förändringsledning. Vi är förändringsledare, organisationsutvecklare, handledare och coacher.

Styrups förhållningsätt är att ledarskap är en relation. Relationer är chefers och medarbetares verktyg för att få saker gjorda.

Vi jobbar inte endast med medarbetare, eller endast med chefer, eller endast med organisationer. Styrup har systemsyn där allt är i beroendeförhållanden till varandra, i små och stora system.

När Styrup jobbar med chefer och ledare hjälper vi dem att se på sig själva och det de gör lite ”från sidan”. Vi hjälper till med att få ner stressnivån och samtalar kring prioritering, vad som är viktigast och vad som kan vänta till senare.

Vilka vi är

Vi är Gunnar och Ylva Thim, kollegor och äkta makar.
Vår samlade erfarenhet har vi från privata företag, offentlig sektor och myndigheter i både konsult- och chefsroller.

Ylva Thim

Hängiven ledare och förändringsledare med lång erfarenhet av IT-branschen och näringslivet, som konsult, egen företagare, som linjeanställd och chef.

Gunnar Thim

Passionerad organisationskonsult och coach med gedigen erfarenhet av grupputveckling, chefscoachning, handledning och konflikthantering.