Kontakta oss

För dig som behöver

  • stöd och coach för att pröva dina idéer, fundera högt och hitta nya arbetssätt för att nå fram till medarbetare.
  • stöd och medskapare i ditt arbete med att få grupper och team att prestera bättre
  • partner i kommande eller pågående förändringsarbete. 
Ylva Thim & Gunnar Thim

Ring eller mejla

Ring Gunnar

Telefon 072-250 53 94

Ring Ylva

Telefon 070-796 34 12

Mejla

fornamn@styrup.se