Nätverket StyrUPP

Nätverket StyrUPP är arenan för att skapa goda och energifyllda möten med tydligt styrningsfokus.

Nätverket StyrUPP har en vision om god och ändamålsenlig styrning av den offentliga sektorn som präglas av transparens, tillit och effektivitet. 

Nätverket StyrUPP är en plattform för kvalificerade och intresserade forskare, chefer, ledare och konsulter med förvaltningsstyrning i fokus. 

Vi fångar tillsammans kunskapsfronten och skapar ny kunskap tillsammans.

Bild på Gunnar Thim iklädd glasögon och grå skjorta.
Vi genomför 4 spännande seminarier varje år med mellan 20 -35 deltagare per gång.

Vi bjuder särskilt in personer med hög kompetens inom det aktuella området som blir katalysatorer och inledare av seminariet.
I nätverket är vi stabilt över 50 aktiva medlemmar från mer än 30 organisationer.

Nya deltagare till StyrUPP kan tillkomma genom rekommendation från andra i nätverket.