Detta är Styrup Ledarskap

Rustar organisationer för ständig förändring

Styrup finns till för att göra chefer medvetna och närvarande så att de står rustade för att kunna fungera i en ständigt föränderlig värld. Vi vill att människor ska stå pall för det tryck som  organisationer ställs inför i dag. 

Våra tjänster

Styrup erbjuder tjänster inom chefs- och ledarutveckling, grupp- och teamutveckling och förändringsledning.

Chefs- och ledarutveckling

Grupp- och teamutveckling

Förändringsledning

KUNDERNA

Vad andra säger om oss

Gunnar har hjälpt oss med utbildningar inom kommunikation och konflikthantering och har fått väldigt fina utvärderingar. Hans sätt att jobba nära gruppen är en trevlig kontrast till powerpointpresentationer och han är bra på att möta våra frågeställningar.
Karolina Thorsson
HR-konsult, Linköpings kommun
Genom att engagera medarbetare i sourcing strategin bidrar Ylva till insikt i sourcingfrågor. Det innebär att människor kan ta ett större eget ansvar i dessa frågor. Ylvas driv och engagemang i ”One BI” bidrar till delaktigheten och att människor växer.
Sagt om Ylva
En av Gunnars främsta styrkor är att han inte bara är varmhjärtad och kunnig, utan också förstår vad vi som arbetar med sakfrågor och struktur gör. Vi har anlitat honom för konflikthantering, projektledarutbildning och chefscoaching.
Iréne Haghi Dickman
Ekonomichef, Norrtälje kommun
Vi arbetar i en matrisorganisation där det krävs ett tätt samarbete mellan de olika enheterna, och Gunnar har hjälpt oss att utveckla vår ledningsgrupp. Han är fenomenalt receptiv och förstår snabbt var vi som individer och grupp befinner oss.
Magnus Hagberg
Överintendent Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet
Jag tycker att du, från första dagen, har bidragit starkt till vårt samarbete i BI ledningsgrupp. Du har skapat ett gott samarbete mellan SoR och StAR men också hjälpt till med att poängtera vikten att ha med StAR och SoR i ledningsgruppen och vilka fördelar detta skapar.

Du har ett starkt driv och en stark vilja och tycks ha en enorm arbetskapacitet.
Sagt om Ylva